Type at least 1 character to search
Back to top

OKTAA

1st prize in the ‘İZMİR MELES STREAM NATİONAL AND URBAN DESİGN PROJECT COMPETITIONProjemiz İzmir Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Projesi Yarışması’nda 1’incilik ödülüne layık görüldü !

MELES DOĞAL YAŞAM KORİDORU

#KültürelHidroloji#ÖğrenilmişDoğallık#EkolojikBilinç#MikroDönüşüm

KENDİ SUYUNU YOK ETMİŞ BIR KENTİN YENİDEN BULMA DENEMESİ Meles bir kültür mirası. İzmir’in geçmişini, endüstrisini, çelişkilerini, hayallerini, hatalarını, geleceğe dair umutlarını taşıyan, İzmir’i İzmir yapan tüm doğal ve kültürel gerçekliğini yansıtan bir doğal ve kültürel miras. Kurduğumuz medeniyetlerin tüm niyet ve kusurlarını kesit kesit gösteren yarı ölü bir kent peyzajı.

ÖĞRENİLMİŞ DOĞALLIK ÜZERİNE Kanallaştırma hareketi endüstri devriminin akarsular üzerindeki en belirgin en tekrar eden mühendislik becerisi. Bu mühendislik çözümleri yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada suyun hakkını gasp etmiş, canlı varlığını yok etmiş, bağlı olduğu havza yapısını büyük ölçüde kangren etmiştir. Doğa bilimlerinin, çevre hareketinin ve bilimin işbirliğiyle gezegenimize bakma biçimimizin pratik anlamda dönüşmeye başlaması, akarsuların canlılığını ancak 90’lardan bu yana yeniden düşünmeye başladı. Bunu takiben Tuna’dan Isar’a, Ren nehrine dek pek çok nehir uzun yıllara dayanan stratejik planlama, fonlama ve tasarım eşliğinde yarı doğal karakterlere bürünmeye başladı. Akarsu restorasyonlarının günümüzdeki çağdaş örnekleri, bugün geçirdikleri dönüşümü ve bu dönüşümün bilimsel altyapısını belli etmeyecek kadar yaşamın, doğalarının birer parçası. Meles kapsamında önerdiğimiz öğrenilmiş doğallık doğa-insan hata-telafi üzerine bugüne özgü ….

#urbandesign#landscapearchitecture#ecologicarchitecture#oktaa
@izmirbuyuksehirbelediyesi

Tasarım Ekibi:
Enise Burcu Derinboğaz
Birge Yıldırım Okta
Burak Arifoğlu
İzel Beşikçi
Kerem Arslanlı

Danışmanlar:
Gürkan Okta
Alper Derinboğaz
Osman Uzun
Itri Levent Erkol
Oral Yağcı
Alen Mevlat

Yardımcılar:
Mehmet Yalçın Demircan
Akın Ertürk
Aslıhan Şişli
Maral Taşçılar
Ece Yakupoğlu
Asena SonbayÖğrenci
Talha Karaçizmeli
Işınsu Sopaoğlu