Type at least 1 character to search
Back to top

OKTAA

first prize in the ‘Meles Stream as an Urban and Ecological Backbone National Urban Design Idea Project Competition’

//Meles Deltası Ekolojik Bilinç Parkı

…ekolojik olarak habitatlar arası, sosyal anlamda ise kültürel mekanlar arası bağlantılığa ve rekreasyonel kullanımlara olanak sağlayan kültürel, fiziksel ve çevresel ihtiyaçlara cevap veren koridor. Meles ekolojik koridoru enerji su, sediment, besin ve organik madde akışını sağlayacak tüm akışlara olanak sağlamaktadır. Bu koridor aynı zamanda hayvanların dinlenme ve beslenme mekanını oluştururken, bu mekanlar arası arasındaki iletim görevini görmektedir.

// Meles Delta Eco-logical Consciousness Park

… the corridor that responds to cultural, physical and environmental needs that allow recreational uses, the ecological connection between habitats and social connection between cultural spaces. The Meles ecological corridor enables all flows to ensure the flow of energy, water, sediment, nutrients and organic matter. While this corridor also forms the resting and feeding place for the animals, it allows the transmission between these places.

OKTAA were awarded the first prize in the ‘Meles Stream as an Urban and Ecological Backbone National Urban Design Idea Project Competition’ in collaboration of Praxis Landscape.